Hea lugeja!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on alustanud infoühiskonna arendamise sihtide uuendamist ning uue arengukava koostamist. Sellele lehele koondame info arengukava nagu ka selle koostamise käigus toimuvate kohtumiste ja ettepanekute-kokkulepete kohta ning ootame Sind kaasa mõtlema.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeval tööriist, mille kasutamine võimaldab tõhustada kõigi eluvaldkondade toimimist. Näiteks saab IKT abil suurendada ettevõtete tootlikkust ja keskkonnasäästlikkust, muuta tooted ja teenused kasutajasõbralikumaks ja kättesaadavamaks, pakkuda inimestele laialdasemat ligipääsu kultuurile, haridusele jne. Sestap on infoühiskonna arendamine teema, mida tuleb arvesse võtta mistahes eluvaldkonna arengu planeerimisel - nii tervise-, transpordi-, hariduspoliitika jne kavandamisel. Selleks,et IKT-d saaks kasutada kõigi eluvaldkondade kvaliteedi tõstmiseks, on vaja tagada teatud tehnilised, regulatiivsed ja organisatoorsed tingimused. Infoühiskonna arengukava 2020 koostamise eesmärk ongi kokku leppida ja luua tingimused selleks, et kasutada IKT-st tulenevaid võimalusi tõhusalt Eesti majanduse ja ühiskonna ees seisvate väljakutsete täitmiseks.

Arengukava kiidab heaks Vabariigi Valitsus hiljemalt 2013.a. juunis.

Ootame Sind kaasa mõtlema!

Voog. Tee ise koduleht!