Sügisest 2012 kevadeni 2013 on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil käinud usin koostöö kõigi oluliste partneritega, et panna paika plaan, kuidas me aastaks 2020 nutika IKT kasutuse kaudu Eesti elu paremaks muudame.

Tänaseks on valminud arengukava eelnõu. Jagame seda nüüd teiega ning ootame teie ettepanekuid ja kommentaare. Tagasiside koondamisel soovitame teil lähtuda lisatud küsimustest (vt Avalik konsulteerimine_IYA2020) arengukava visiooni, eesmärgi, kavandatud tegevuste ning mõõdikute kohta.

Konsultatsioon on avatud kuni 30. maini 2013. Saatke palun oma ettepanekud aadressile karin.rits@mkm.ee

Pärast seda töötame tehtud ettepanekud läbi, kohendame arengukava vastavalt tagasisidele ning plaanime selle juunis 2013 saata kooskõlastusringile. Saadame arengukava Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt septembris 2013.

Avalik konsulteerimine_IYA2020.pdf

Infoühiskonna arengukava 2020_avalik konsultatsioon.pdf

Lisa 2_väljakutsed ja voimalused.pdf

 

Voog. Tee ise koduleht!