Head partnerid ja kolleegid!

Valminud on infoühiskonna arengukava 2020 eelnõu ning arengukava rakendusplaan aastateks 2014-2015. Viimases esitatakse konkreetsed tegevused arengukava eesmärkide elluviimiseks kahel järgmisel aastal.

5. septembril saatsime arengukava koos rakendusplaaniga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja Riigikantseleile. Ühtlasi on need dokumendid avatud tagasisideks kõigi teiste partnerite jaoks nii avalikust, era- kui vabasektorist. Kooskõlastus ja konsultatsioon jäävad avatuks 19. septembrini 2013.

Pärast kooskõlastus- ja konsultatsiooniringi töötame saadud tagasiside läbi ning loodame arengukava saata Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks septembri lõpus 2013.

Ootame teie mõtteid ka aadressile karin.rits@mkm.ee

Infoühiskonna arengukava 2020.pdf

IYA2020 Lisa 1_Moisted.pdf

IYA2020 Lisa 2_Valjakutsed ja voimalusedd.pdf

IYA2020 LISA 3_Kaasamise ylevaade.pdf

IYA2020 LISA 4_Moodikud.pdf

Rakendusplaan_2014-2015_final_veeb.pdf

Seletuskiri_IYA2020_Rakplaan 2014-2015.pdf

Ettepanekutega arvestamise tabel.pdf

 

Voog. Tee ise koduleht!