Arengukava koostab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tihedas koostöös infoühiskonna arengust huvitatud ja seda oluliselt mõjutavate osapooltega.

Nii tänased arenguvajadused kui järgmise perioodi kavandatavad tegevused arutatakse läbi temaatiliste töötubade raames, kuhu kutsutakse osalema vastavate valdkondade esindajad nii avalikust, era- kui vabasektorist. Samuti on partneritel ja kõigil, kes soovivad kaasa rääkida, võimalus oma arvamusi esitada kogu protsessi vältel nii sellel veebilehel kui osalusportaali vahendusel.

 

 
 

Voog. Tee ise koduleht!