Riigivalitsemise eesmärgid

Katrin / 25. oktoober 2012

Riigivalitsemise töötuba keskendub riigivalitsemise eesmärkide - terviklikkus, tõhusus, avatus, saavutamisele IKT kaasabil.

Indikatiivne töötoa päevakava:

9.30      Töötoa algus. Avasõnad, arengukava ja töötoa tutvustus ning tutvumisring                            

10.15-12.30     Riigivalitsemise eesmärkide – terviklik, tõhus, avatud -  lahtiseletamine
ja ühele arusaamisele jõudmine IT-vaatest. Grupitöö olukorra kaardistamiseks.              

12.30-13.30      Lõuna               

13.30-15.00       Grupitöö jätkub. Grupitöö tulemuste tutvustamine.        
        

15.00-15.15        Kohvipaus       

15.15-16.30      Grupitöö jätkub. Olukorra kaardistamise põhjal konkreetsemate eesmärkide
sõnastamine infoühiskonna arengukava jaoks.   
              
16.30-17.00      Kokkuvõte                
 

Töötoa aluseks ja teemale häälestumiseks on taustamaterjalideks:      

OECD Public Governance Review, Estonia: Towards a Single Government Approach,
2011 http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport
ning selle soovituste rakendamise tegevuskava http://valitsus.ee/et/riigikantselei/oecd-raport/tegevuskava         

Konkurentsivõime kava “Eesti 2020” http://valitsus.ee/et/riigikantselei/eesti2020  
      
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnerluses osalemisel, 2012 http://www.opengovpartnership.org/countries/estonia       
  
Open Government Declaration, 2011 http://www.opengovpartnership.org/open-government-declaration        
   
Läbivate teemadega arvestamine valdkonna arengukavades - juhend arengukavade
väljatöötajatele, riigivalitsemise valdkonna juhiste osa (koostamisel)

Lisa kommentaar

Email again:

Edicy. Tee ise koduleht!