Lairibafoorum viidi läbi Eesti Lairiba Sihtasutuse ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi koostöös 29. augustil 2012.

Seminarile kutsuti kokku nelja peamise huvigrupi – riigi, kohalike omavalitsuste, sideettevõtete ning tarbijate – esindajad, et ühise arutluse käigus leida edasiviivaid lahendusi internetiühenduste tagamiseks piirkondades, kus sideettevõtjad lairibaühendusi turutingimustel ehitada ei suuda.
  
Lairibafoorumil räägiti ka tehnoloogilistest võimalustest ning sellest, millised on riigi võimalused lairiba arengut toetada. Poliitikauuringute keskus Praxis andis ülevaate oma värskest uuringust EstWin2 ettevalmistamine: turg ja turutõrked (.pdf, 1,5MB) , mis puudutab turutõrkepiirkondade tänast olukorda ja tulevikuväljavaateid.    

 Lairibafoorumi tulemused on olulised sisendid “Eesti infoühiskonna arengukava 2020” koostamisel ning EL struktuurivahendite kavandamisel perioodiks 2014-2020.  

Voog. Tee ise koduleht!