MKM hakkab koostama uut infoühiskonna arengukava

Karin Rits / 27. september 2012 / Kommentaarid 2

27.09.2012

Valitsus kiitis neljapäeval heaks ettepaneku, mille alusel hakkab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) koostama Eesti infoühiskonna arengukava
2014-2020.

Arengukava koostamise eesmärk on ühiselt kokku leppida ja luua tingimused selleks, et kasutada IKT-st tulenevaid võimalusi Eesti majanduse ja ühiskonnaelu efektiivsemaks korraldamiseks.

Infoühiskonna arendamise seni suurimateks edusammudeks võib pidada interneti head kättesaadavust ja kasutatavust, teenuste arendamist toetavat ja turvalist riigi infosüsteemi ning kodanikele ja ettevõtetele arendatud e-teenuseid. Riigi infosüsteemide osakonna juhataja Margus Püüa sõnul tuleb tulevikus suunata jõupingutused sellele, et IKT pakutavat potentsiaali kasutataks ära kõigis valdkondades. „Kui üldiselt on tänased süsteemid üles ehitatud paberimajandusele, siis tehnoloogia kasutuselevõtt võimaldab jätta vahele hulga aeganõudvaid vaheetappe või korraldada protsesse sootuks uutmoodi,“ lisas Püüa.

Kuna infoühiskonna arendamine nõuab ühist kokkulepet ja pingutust kõigilt osapooltelt, korraldab MKM arengukava koostamisel töötoad, kuhu kutsutakse mõtteid jagama ja ettepanekuid tegema kõik olulisemad koostööpartnerid avalikust, era- ja vabasektorist.

Uute infoühiskonna sihtide seadmisel on kaasarääkimiseks loodud ka arengukava veebileht. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsub kõiki huvilisi esitama ettepanekuid,
milline peaks olema järgmine suur projekt või samm, mis viiks infoühiskonna arengu Eestis jõudsalt uuele tasemele.

MKM esitab strateegia valitsusele heakskiitmiseks hiljemalt tuleva aasta mais. Arengukava valmib koostöös teiste ministeeriumide, Riigikantselei ja teiste osapooltega. Olulisemad eesmärgid
kiidab heaks Vabariigi Valitsust nõustav infoühiskonna nõukogu.

Kommentaarid: 2

  • Ülo Kess 29. sept

    Millisel aadressil on arengukava veebileht?
  • Karin 01. okt

    See ongi infoühiskonna arengukava 2020 koostamiseks loodud veebileht, kus hakkame jagama infot ja koguma ettepanekuid arengukava koostamiseks. Samuti hakkame siia välja panema arengukava versioonide eelnõusid.

Lisa kommentaar

Email again:

Voog. Tee ise koduleht!