Kõrgemad infoühiskonna kursused - banner


Esileht | Päevakava | Asukoht | Registreerimine

17.-18. septembril 2015 toimuvad Vihula mõisas traditsioonilised kõrgemad infoühiskonna kursused.

Kursuste peaeesmärk on hoida avaliku sektori otsustajaid kursis selliste teemadega nagu infoühiskonna areng, avaliku sektori IKT juhtimine ning IKT kasutusvõimalused avaliku halduse arengu suunamisel. Samuti soovitakse saada osalejatelt tagasisidet ja ettepanekuid infoühiskonnaalaseks poliitikakujundamiseks.

Kursuste sihtgrupp on avaliku sektori asutuste juhtkond (kantslerid, asekantslerid, ametite peadirektorid jt kõrgemad riigiametnikud) ning valdkondade juhid, IT-juhid.


Lisainfo: katrin.hanni@mkm.ee


Kursused toimuvad Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Voog. Tee ise koduleht!