Päevakava 

08.45  Registreerimine, hommikukohv

09.20  Tervituskõne päeva moderaatorilt Sass Hennolt -  vaata videosalvestust

09.30  Avakõne majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsilt - vaata videosalvestust

09.45  Konverentsi peaettekanne: Green ICT strategies: Where are we now and where do we go next? -  Graham Vickery (OECD info- ja kommunikatsioonikomitee internetimajanduse programmidirektor).  - vaata videosalvestust
Ettekanne mõtestab lahti rohelise IT olemuse ning annab ülevaate rohelise IT alaste poliitikate olemusest ja vastavatest tegevustest OECD liikmesriikides. 

10.30 Mõttepaus

11.00 Rohelise IT-ga seotud uued ärimudelid - Märt Ridala (Microlink AS arendusjuht)  - vaata videosalvestust

Ettekandes arutletakse, kas Roheline IT kui mõtteviis ja bränd on võimalus uuteks teenusteks. Kas on tekkinud või tekkimas uus turg IT teenustele? Kuidas uut võimalust ära kasutada?

11.30 Paneeldiskussioon IT-roheline Eesti. - vaata videosalvestust I osa, II osa

Panelistid: Graham Vickery (OECD), Märt Ridala (MicroLink AS), Jaanus Tamm (Smartdust), Priit Kongo (Net Group), Väino Olev (Tallinna Linnavalitsus, Green Digital Charter projekti esindaja). Moderaator: Anti Kuiv (GNT Eesti AS)
Paneelis arutletakse IT kasutamise võimaluste üle teiste eluvaldkondade keskkonnasäästlikumaks muutmisel ning otsitakse vastuseid küsimustele, millised on Eesti tugevused ning väljakutsed keskkonnasäästu panustavate tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel.

12.45 Lõunapaus

13.45  Avaliku sektori roll sotsiaalsetes võrgustikes - Linnar Viik (IT-visionäär ja IT Kolledži õppejõud) -  vaata videosalvestust

Mis see Twitter on? Kas Facebook on täiskasvanute Orkut? Mis seal LinkedIn-is teha saab? ... Ettekande eesmärgiks on anda põgus ülevaade sotsiaalsete võrgustike olemusest ja nende rollist tänapäeva kommunikatsioonis, turunduses ja kaasamispoliitikates. Sõnavõtus üritatakse leida vastust küsimusele: kas ja millisel määral peab riik/avalik sektor nende uute trendidega kaasa minema. Milline peaks olema riigi roll sotsiaalsetes võrgustikes ning kas riigiasutuse kohalolek Twitteris muudab asutuse avatumaks ning kodanikku kaasavamaks?

14.15  Privaatsus Web2.0 ajastul - Anto Veldre (CERT Eesti infoturbe ekspert) -  vaata videosalvestust

Ühiskonna ülekandumisega arvutivõrku muutub privaatsuse tähendus. Kord publitseeritud info jääb käibesse igaveseks ja seda kindlamalt, mida šokeerivam väärtus sel on. Mil viisil muuta oma toimetamised võrguavarustes turvalisemaks? Kas tuleks kuidagi sobitada omi käitumisi ja arusaamu või piisab seaduste ja määruste vorpimisest?

14.45 Mõttepaus

15.15  Debatt: Inimese näoga riik. -  vaata videosalvestust I osa, II osa

Osalejad: Anto Veldre (CERT Eesti); Marten Kokk (Välisministeerium); Priit Hõbemägi (Eesti Ekspress); Jaan Vare (Vare ja Jaakkola); Hille Hinsberg (Riigikantselei). Moderaator: Linnar Viik (IT Kolledž)
Debatis otsitakse vastuseid järgmistele küsimustele: Milliseid nõudmisi esitab sotsiaalvõrgustikes osalemine riigiasutustele? Kas osalemine sotsiaalsetes võrgustikes on kommunikatsiooni- või kaasamisstrateegia küsimus? Mida on avalikul sektoril eraettevõtetelt õppida? Millised on organisatsioonilised muudatused, mida sotsiaalsete võrgustike tulemuslik kasutamine eeldab? Kas riigiametnike osalemine sotsiaalse meedia kanalites vajab reguleerimist?

16.45 Päeva kokkuvõte 

Voog. Tee ise koduleht!