konverentsi logo

Infoühiskonna konverents 2011 pealkirjaga „Õigus luua, õigus tarbida“  toimus neljapäeval, 29. septembril Tallinna Ülikooli konverentsikeskuses. Konverentsil arutleti digitaalse sisu - digitaalse muusika, filmide, mängude jne - kasutamisega seonduvate õiguste, kohustuste ja võimaluste üle muutunud tehnoloogiliste võimaluste olukorras.

Kõik esitlused ja videosalvestused on kättesaadavad alamlehel päevakava, fotod on rubriigis galerii.

Aitäh kõigile esinejatele, osalejatele ja veebiülekande jälgijatele!
Vt ka lisalugemist konverentsi teemadel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
koostöös Kultuuriministeeriumi ja Justiitsministeeriumiga


Konverents toimus EL struktuurifondide programmi "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine" raames ning Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.
Euroopa Regionaalarengu Fondi logo perioodil 20072013


Voog. Tee ise koduleht!