Indrek Treufeldt

on Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik. Lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainseneri diplomiga ning Tartu Ülikooli teadusmagistri kraadiga ajakirjanduse alal. Töötanud Eesti Raadios uudistetoimetajana, Maailmapanga konsultandina ning president Lennart Meri pressinõunikuna. 2011/2012 hooajal teeb Eesti Televisioonis intervjuusaadet "Kahekõne".
Samuti on ka õppejõud Balti Filmi- ja Meediakoolis (BFM).

Taavet Jansen

Koreograafiharidusega lavastaja, programmeerija ja interdistsiplinaarne kunstnik. Lõpetanud Tallinna Ülikooli, magistrikraadi saanud Amsterdami Teatrikoolis Tantsu ja Uue Meedia erialal. Töötanud koos paljude rahvusvaheliselt tunnustatud 
ja tunnustamata kunstnike ja institutsioonidega.
http://taavetjansen.mimproject.org

Kristjan Jansen

Interaktsioonidisainer, töötanud 4 aastat Skype's ja 10 aastat rahvusvaheliste vabavaraprojektide arendajana. http://kika.trip.ee

Meelis Leis

pseud. Mel, (24. X 1974 Võru), muusik, helilooja ja produtsent. Õppis Võru LMK-s
1982–89 klaverit (õp. Anne Vois) ja 1989–93 klarnetit (õp. Madis Vaikla).
Saanud häälekoolitust msg. vokaalansamblites (nt. "Võrukaelad", juhendaja Mare Visnapuu), poiste-, sega-ja kammerkooris, täiendanud end 1991–93 Teppo lõõtspillil (juhendaja Kalju Sarnit) ja 2000–01 löökriistadel (juhendaja Peeter Jõgioja).
Olnud saatejuht 1993–95 Kaguraadios ja Raadio Ring'is, 1995–96 ER-i R2,
a-st 1996 jurist ja juhataja OÜ KL Consult Õigusbüroos ning a-st 2002
OÜ Multimeediakeskus (varasem ärinimi Metronom Productions OÜ) juhatuse liige
ja projektijuht. Produtseerinud nt. “Ummamuudu” (1997), “Sobe” (2002, 2007)
ja Vello Orumetsa (2002) muusikavideod.  Mängib a-st 1989 ans-s “Ummamuudu”,
kellele on kirjutanud u. 50 laulu. Esines ans-i koosseisus 1993 ringreisil
Põhja-Saksamaal, a-il 1996, 1997 ja 2002 Viljandi pärimusmuusika festivalil, 1997
Rein Rannapiga Tartu muusikapäevadel, 2001 Soomes Kihaus folkmuusika festivalil.
Ans. on salvestanud 1993–96 mitu helikandjat ja 2004 CD "Üts Ummamuudu liin" (Metronom Productions) ja telesaate (1992 ETV-s). Mänginud veel 1992–93 VOP-is klarnetit, 1996–2002 ans-s “Ummaleelo”, a-st 2000 ans-s “Sobe” ja 2002-09 ans-s “Whitecollar Blue”. On 2000–11 kirjutanud muusikat Sobe, Zone, Aphro Tito, Vello Orumetsa jt jaoks ning tootnud nende fonogramme. EAÜ ja EEL liige.Paul Kristjan Lilje

on hariduselt muusik, ansamblite Code One (1994) ja A-Rühm (1999) asutajaliige, muusika ja laulutekstide autor, kaasprodutsent. Eesti Autorite Ühingu liige.

Aastal 2000 käivitas Eesti esimese digitaalse sisu müügikeskkonna www.mp3.ee
mis lõi autoritele, esitajatele ja tootjatele platvormi muusika turustamiseks. Kolm aastat hiljem lõpetas ettevõte tegevuse.

Alates aastast 2005 töötab Elionis, alustades turunduse projektijuhina ja aastast 2008 sisuteenuste juhina. Igapäevaselt tegeleb Elioni nutiTV (IPTV) ja internetiportaalide ärijuhtimisega, sealhulgas tootearenduse ja turundusega.

Paul Lilje on toonud maale muu hulgas Elioni nutiTV digitaalse videolaenutuse ja salvestamise, mille käigus on ta puutunud tihedalt kokku õiguste omanike ja esindajatega ning uute tehnoloogiliste lahenduste ja teenuste keerulise maailmaga.

Indrek Loo

on hariduselt elektroonikainsener ning töötanud telekomi sektoris 10 aastat.
Hetkel on ta Music Online juhatuse liige.
Music Online eesmärk- eesti muusika digitaliseerimine ning selle kättesaadavaks tegemine läbi arendatava müügi- ja halduskeskkonna .
Märksõnad innovatiivsus, uued teenused.


Henrik Roonemaa

on tehnoloogiaajakirjanik, ajakirja [digi] peatoimetaja ja Kuku raadio saate Digitund saatejuht. Ta on viimased kümme aastat kajastanud Eesti ajakirjanduses tehnoloogiateemasid ning näinud selle aja jooksul ära MP3-de tuleku, Napsteri, Kazaa, Bittorrenti ja teiste failivahetussüsteemide tõusu ja languse ning legaalse digitaalse sisu massidesse jõudmise. Oma töös on Henriku fookuseks olnud alati tarbija ehk inimene, kes mõnd seadet või teenust tegelikult kasutama peab ja nii on ka digitaalse sisuga:oluline on see, kui mugav ja hea teenus kasutajale on.Martin Hirvoja

on Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, varem töötanud kriminaalpoliitika asekantsleri, Põhja Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurörina, riigiprokurörina.
Aleksei Kelli

on intellektuaalse omandi dotsent Tartu Ülikoolis. Ta on kaitsnud doktoritöö TÜ õigusteaduskonnas (2009) ning töötanud külalisteadurina Columbia (Columbia Law School, Kernochan Center for Law, Media and the Arts) ja Uppsala (Uppsala University Innovation) Ülikoolis.

Dr. Kelli on panustanud intellektuaalse omandi (IO) eksperdina Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi tegevusse. Ta on ÜRO intellektuaalse omandi ekspertgrupi (Team of Specialists on Intellectual Property. United Nations Economic Commission for Europe) ja uue autoriõiguse seaduse väljatöötamise töögrupi liige ning teadus- ja innovatsioonipoliitika seire programmi IO seirevaldkonna põhitäitja. Aleksei Kelli on osalenud ka mitmetes EL-i ja Eesti teadusprojektides IO eksperdina, esinenud rahvusvahelistel ja siseriiklikel konverentsidel ning avaldanud rahvusvahelistes ajakirjades IO, innovatsiooni, IO ärimudelite ja teadmussiirde teemalisi artikleid.
Karmen Linask 

töötab Eesti Rahvusraamatukogus alates aastast 1998, mil alustas parlamendiinfo keskuses õigusinfo spetsialistina. Aastast 2010 tegeleb raamatukogus autoriõiguse küsimustega. Vabal ajal tegeleb meelsasti lastega, loeb raamatuid ja pildistab.


 


Urmas Ambur

on alates 2000. aastast tegelenud loome- ja intellektuaalse omandi valdkonna arendamisega MTÜ Eesti Esitajate Liit tegevjuhina. 2002. aastast täidab Ambur 
Vabariigi Valitsuse autoriõiguse komisjoni liikme kohustusi. 
2006. aastast on Ambur rahvusvahelise organisatsiooni SCAPR (The Societies' Council for the Collective Management of Performers' Rights) arendus ja koostöö töögrupi liige. Ambur peab väga tähtsaks oma perekonda ja kodu, ümbritsevat elukeskkonda ning selle arengut. Ta usub, et paljude asjade paremaks muutmine ei seisa aja või vahendite taga, vaid on vaja märgata enda ümber toimuvat ja olla osavõtlik kõiges.
Jüri Jõema 

töötab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) tegevjuhina. 
ITL on Eesti IKT ettevõtteid ühendav organisatsioon ja selle tegevusvaldkonnad ulatuvad telekommunikatsiooni regulatsioonidega tegelemisest kuni liikmetele ühisürituste korraldamiseni.
Enne seda on Jõema olnud 14 aastat Sideameti peadirektor, täites siis Eesti sidevaldkonna riikliku regulaatori rolli.
Hariduselt raadioinsener.
Vaba aja tegevused on seotud maaeluga ning küla ühistegevuse edendamisega.

Rick Falkvinge

is the founder of the first Pirate Party and a campaigner for next-generation civil liberties and sensible information policy. In particular, he stresses how the copyright industries work in collusion with Big Brother hawks to erode or eliminate the parts of Internet that guarantee our civil liberties. On this platform, one of privacy and digital rights, his party became the largest in the below-30 demographic in the 2009 European Elections. When not doing politics or exploring technical subjects in detail, Mr. Falkvinge can usually be seen cooking, sampling a scotch whisky, or riding a fast motorcycle.
Merike Saks

on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsler, kelle vastutusvaldkonda kuuluvad Euroopa Liidu siseturuga seonduvad küsimused. Nendeks on MKM haldusalas eelkõige kaupade ja teenuste vaba liikumine ning ohutus, tarbijakaitse- ja konkurentsipoliitika, aga ka turism ja väliskaubandus.


Kalev Rattus 

on juristiharidusega, lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna 1980. aastal. 
Alates 1993. aastast töötab Eesti Autorite Ühingu tegevjuhina. Autorite esindamise vallas Eesti üks asjatundlikemaid tegijaid. Rohkem tuntud ja hinnatud teiste maade kolleegide poolt, Eestis peetakse rahvavaenlaseks. Ja koertest meeldivad üle kõige iiri setterid.
Indrek Ibrus

PhD, on TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi teadur. Tema uurimisteemaks on ristmeedia vormide ja tootmipraktikate evolutsioon ning selle sees ka "prosuumerite" või audiovisuaaltööstuse väiketootjate võimekus kaasaegses "remiks-kultuuris" kaasa lüüa. Lisaks teadustööle on ta ka "ristmeedia tootmise" magistriõppekava juht TLÜ Balti Filmi- ja Meediakoolis. Doktorikraadi omandas Ibrus London School of Economics'is, magistrikraadi Oslo Ülikoolis.Ville Jehe

on oma olemuselt ettevõtja, kelle praegune põhihuvi on seotud loomemajanduse ja tulevaste kogukonnamudelitega. Ville Jehel on ettevõtmisi on palju - uute mudelite katsetamine toitlustuses, tootedisain, uus meedia, digivideoteenused jne jne. Suur osa ajast kulub ka ühiskondlikes organisatsioonides osalemisele: Teeme Ära, Tallinna Ülikool, Disainikeskus, Teenusmajanduse Koda, Kultuuri Koda jne.Indrek Ild 

on juhtiva koduste kommunikatsioonilahenduste pakkuja Starmani juhatuse liige.
1992. aastal tegevust alustanud Starman on kasvanud Eesti suurimaks vabaturu tingimustes tekkinud telekommunikatsiooniettevõtteks, kelle televisiooni-, interneti- ja telefoniteenused jõuavad rohkem kui 560 000 koduni. Starmanis vastutab Indrek müügi, turunduse ning teleprogrammide valiku eest, mis tänaseks ulatub juba 160 telekanalini. Indrek on oma rohkem kui 9-aastase töökarjääri jooksul pidanud läbirääkimisi ligi 100 telejaamaga nii lääne kui ka ida poolt, Eesti kodumaistest telekanalitest rääkimata. Starmanis koordineeris ta ka Eesti digipöördega seotud tegevusi.

Linnar Viik 

on Eesti Infotehnoloogia kolledzi õppejõud ning ettevõtja, mitmete kodaniku-
ja infoühiskonna algatuste käivitaja. Linnar on Avatud Eesti Fondi nõukogu esimees, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi (EIT) ning Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) nõukogu liige.
Linnar nõustab Eesti Vabariigi valitsust Teadus- ja Arendusnõukogu
ja Informaatikanõukogu liikmena, samuti on ta aastate jooksul nõustanud mitmete muude riikide valitsusi nende infoühiskonna poliitikate vallas.

http://about.me/linnar


Voog. Tee ise koduleht!