Infoühiskonna konverents: „Õigus luua, õigus tarbida“
29. september 2011
Tallinna Ülikooli konverentsikeskus
.

Päeva juhib Indrek Treufeldt

8.30
Hommikukohv

9.00 - 9.10
Konverentsi avasõnad
Juhan Parts, majandus- ja kommunikatsiooniminister
Vaata videot

9.10 - 9.40
Ideede ja tehnoloogia taaskasutamine ning autoriõiguse küsimused
elavas ettekandes
Taavet Jansen, interdistsiplinaarne kunstnik
Kristjan Jansen, interaktsioonidisainer
Vaata videot

Kolm vaadet autoriõigusele infoühiskonnas väärtusahela erinevatelt osapooltelt

9.40 - 10.05
Autori vaade: Infotehnoloogia arengu mõjud muusikaautori loomingu levikule autori vaatevinklist
Meelis Leis
, autor, ansamblite Ummamuudu ja Sobe liige
Vaata esitlust
Vaata videot

Üleeuroopalise muusikaautoreid ja -artiste koondava organisatsiooni Younison direktori Kelvin Smitsi mõtisklus autoriõigusest infoühiskonnas.
Vaata videot

10.05 - 10.40 Vahendaja vaade:
Ühe Eesti mehe mõtted ja tunded suhtest õiguste omajatega
Paul-Kristjan Lilje, Elion/TeliaSonera sisuteenuste juht
Digimuusika turg Eestis
Indrek Loo, Music Online juhatuse liige
Vaata esitlust
Vaata videot

Euroopa IKT ettevõtete liitude katusorganisatsiooni DIGITALEUROPE esindaja Irena Bednarichi ülevaade Euroopa IT tööstuse nägemusest autoriõiguse teemal infoühiskonnas.
Vaata videot

10.40 - 11.05
Tarbija vaade: Minu kurb elu digitaalsel ääremaal
Henrik Roonemaa
, ajakiri Digi peatoimetaja
Vaata esitlust
Vaata videot

Vaata ka: Euroopa tarbijakaitseorganisatsioonide katusorganisatsiooni BEUC
positsioonipaber intellektuaalomandi ja tarbijakaitse kohta

11.05 - 11.35
Kohvipaus
    
11.35 - 12.00
Õiguspoliitiline vaade autoriõiguse alase seadusandluse
asjakohasusele tehnoloogiaajastul
Martin Hirvoja, Justiitsministeeriumi asekantsler
Loe ettekande teksti
Vaata videot

12.00 - 12.25
Autoriõigus: innovatsiooni takistaja või edendaja?
Aleksei Kelli
, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi dotsent
Vaata esitlust
Vaata videot

12.25 - 12.50
Mäluasutused kultuuripärandi säilitaja ja kättesaadavaks tegijana. Rahvusraamatukogu kogemus
Karmen Linask, Eesti Rahvusraamatukogu autoriõiguse spetsialist
Vaata esitlust
Vaata videot

12.50 - 13.50
Lõuna

13.50 - 14.15
Internetiraadio Spotify kliendisuhete juhi, väliseestlase Andres Sehri lühimõtisklus teemal, mida teha, et atraktiivset digitaalset sisu pakkuvad ettevõtted oma teenused Eesti-suguste väikeriikide tarbijaile avaks.
Vaata videot

Multiterritoriaalne kollektiivne litsentsimine

– oht või võimalus Eesti kultuurile?

Urmas Ambur, Eesti Esitajate Liidu direktor
Vaata esitlust
Vaata videot

14.15 - 14.40
Kas lahendaks e-Eesti moodi?
Jüri Jõema
, ITL-i tegevjuht
Vaata esitlust
Vaata videot

14.40 - 15.15
Copyright vs Civil Rights (ettekanne on inglise keeles)
Rickard Falkvinge, Piratpartiet asutaja
Vaata esitlust
Vaata videot

15.15 - 15.45
Vitamiinipaus

15.45 - 16.50
Paneeldiskussioon

- Euroopa ühtne autoriõigus – sobiv  valik Eestile või mitte?
- Kuidas lihtsustada autoriõiguste omandamist?
- Millised on üle-euroopalise autoriõiguste litsentseerimise         plussid ja miinused erinevate osapoolte jaoks?

- Kuidas suurendada legaalse pakkumuse olemasolu ning teadlikkust sellest?
- Milline peaks olema erinevate osapoolte roll ja vastutus autoriõiguste kaitse tagamisel?

Panelistid:

Merike Saks, siseturu asekantsler, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Indrek Ibrus, teadur, TLÜ Humanitaarinstituut; ristmeedia tootmise magistriõppekava juht, TLÜ Balti Filmi- ja Meediakool

Ville  Jehe, juhatuse liige, Eesti Kultuuri Koda; juhatuse aseesimees, Teenusmajanduse Koda

Kalev Rattus, direktor, Eesti Autorite Ühing

Indrek Ild, juhatuse liige, Starman

Modereerib: Linnar Viik, IT Kolledž

Vaata videot

16.50 - 17.00
Kokkuvõte ja lõppsõnad    
Voog. Tee ise koduleht!