Päevakava |
Asukoht | Registreerimine

28.11.2013

 09.00 - 10.00 Saabumine, ettevalmistus mõttetööks
 10.00 - 12.30
  • Infoühiskonna arengukava 2020 suuremate väljakutsete tutvustus - Taavi Kotka
  • IKT investeeringute juhtimine ja rahajagamise põhimõtted - Taavi Kotka
  • ühe hullumeelse idee tutvustus: käibemaksu kontrolli uuendamine - Marek Helm

Tutvustasime, mida tähendab uues infoühiskonna arengukavas kirjeldatud põhimõte: "viskame kõik seni tehtu minema ja kirjutame uuesti" ning kuidas see põhimõte mõjutab järgmise perioodi struktuurifondide rahade jagamist.

Samuti tutvustasime päeva jooksul erinevaid IKT-ga seotud suuri ideid, millel  on 2014. aastal oluline mõju.

 12.30 - 13.00
 Lõunaoode
 13.00 - 15.00
  • Riigi IKT konsolideerimine ja erasektori kogemus: ettekanne ning diskussioon - Margus Noormaa, Tiit Tammiste, Andres Kütt 
  • Teise hullumeelse idee tutvustus: digi-ID e-residentidele  - Ruth Annus

Seletasime koostöös erasektoriga lahti, kuhu riigi IKT konsolideerimisega järgnevatel aastatel liikumas oleme ning millline võiks olla lõppseisund, kuhu 2016 - 2020 tahame välja jõuda

 15.00 - 16.00
 Lõuna
 16.00 - 19.00
 Keha ja vaimu liigutamine
 19.00 - 21.30 
 Pidulik õhtusöök ja arutelud (sh õhtune programm küberturvalisusest)
 20.30 - ...

 Õhtune programm täis küberturvalisust - Lauri Almann

Päeva jooksul toimusid erinevad küberkaitse ja küberturvalisusega seotud üritused, mille kokkuvõtted ning analüüs koos ettekandega oli sündmus, millelt ei saanud puududa.


29.11.2013

 08.00 - 09.45
 Hommikusöök
 09.45 - 10.30

 Ülevaade piiriülestestest IKT teemadest ning kuhu areneb Euroopa IKT  teemades - Taavi Kotka

Andsime ülevaate, milline on tänase e-Eesti seis võrreldes ülejäänud Euroopaga: kas Eesti e-edulool on reaalne alus, millised on koostööprojektid naabritega ja mis on nende reaalne kasu Eestile?

 10.30 - 12.00
 Sõnavõtt ja üleskutse Vabariigi Presidendilt
 12.00 - 13.00 
 Kokkuvõte ja lõuna

* Päevakavasse võib tulla muudatusi

 

Kursused toimusid Euroopa Liidu struktuurifondide programmist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Tegevusi aitas ellu viia LaPub OÜ.

Lisainfo: konverents@riso.ee

Voog. Tee ise koduleht!